IBSAs FONDE og Corporate Social Responsibility (CSR)

IBSAs FONDE og Corporate Social Responsibility (CSR)

At være en del af IBSA betyder, at man opbygger noget i fællesskab, med omhu og hensyntagen til den enkeltes behov, at man bidrager til at få det bedste ud af alles talent og motivation. Tanken er, at dialog mellem generationer skaber en bedre balance og bevidsthed om egne og andres kompetencer.

IBSAs CSR-koncept bygger på et mere generelt koncept, der handler om at dele og skabe et stimulerende arbejdsmiljø, der har til formål både at øge trivslen på arbejdspladsen og forbedre det omgivende samfund.

Vores CSR-politik udvikles på internationalt plan og forankres herefter lokalt gennem sociale projekter og aktiviteter, der tager højde for både motivationen og behovene inden for de forskellige områder, hvor virksomheden driver forretning.

IBSA har tre fonde:

  • IBSA Foundation for scientific research: en international, almennyttig organisation, der blev etableret i Lugano i 2012, og som fremmer forskning, udbreder videnskabskulturen og uddanner unge studerende via fora, workshops, studielegater og publikationer. Fonden spiller en aktiv rolle med hensyn til at øge folks bevidsthed om problemstillinger inden for sundhedspleje, livskvalitet og individuel pleje. www.ibsafoundation.org
  • IBSA Foundation for children: en organisation, der er etableret hovedsageligt for at administrere IBSAs daginstitution for 30 børn i alderen 4 måneder til 4 år med det formål at tilbyde praktisk hjælp til IBSAs medarbejdere og den lokale befolkning i Lugano-området, hvor IBSAs hovedkvarter ligger.
  • Foundation for the management of the Social Security Fund for Personnel: formålet med denne fond er at administrere aktiverne i pensionskassen for IBSAs medarbejdere i Schweiz og tilbyde de bedste tjenester i henhold til lovgivningen.