IBSAs FONDE og Corporate Social Responsibility (CSR)

IBSA Foundation for Scientific Research

IBSA Foundation er et af de seneste resultater af IBSA Institut Biochimiques stærke vision. Fonden blev oprettet i 2012 i Lugano, Schweiz - et land der rummer forskellige sprog, kulturer, mennesker og traditioner fra i alt 26 kantoner.

Fonden udvikler sig og opererer således i et ægte grænseland med mange forskellige påvirkninger og spændende sammensætninger.

På den baggrund har fonden en medfødt evne til at håndtere scenarier i konstant forandring - en nyttig kompetence, når man skal følge udviklingen inden for videnskaben og lave banebrydende forskning.

IBSA Foundations primære mission er at støtte unge studerende og forskere. Blandt sine mange initiativer støtter fonden fora på højt plan, hvor internationalt anerkendte forskere mødes med den nye generation af eksperter. Fonden afsætter desuden midler til stipendier inden for forskellige grundforskningsområder og er engageret i udbredelsen af videnskabskultur via kommunikationsmodeller, der fremmer dialog.

Videnskabelig formidling for at beskytte sundheden

Uddannelse, understøttende forskning og videnskabelig formidling er i centrum for aktiviteterne i fonden, der har et stærkt ønske om at fremme en kultur præget af banebrydende forskning og udbrede principper og viden, men også en ambition om at skabe en større bevidsthed om problemstillinger vedrørende menneskers sundhed og trivsel.

Den accelererende, globale formidling via nye digitale kommunikationskanaler og sociale medier har øget spredningen af forkerte eller overfladiske videnskabelige oplysninger. Disse platforme rummer dog også et væld af muligheder for formidling. Dog er det i den forbindelse afgørende, at der findes tilstrækkelige fortolkningsværktøjer, så man opnår det rette formidlingsniveau. I dag repræsenterer de sociale medier et nyt uudforsket område, hvor fraværet af begrænsninger kræver en tilgang, hvor forandring er et grundvilkår, og en vision, der ikke lader sig begrænse af de fysiske grænser for viden. Samtidig er der behov for at fokusere på selve målet, nemlig at sikre udbredelsen af korrekt videnskabelig information. Således står det nu klart, at manglen på en grundlæggende videnskabskultur og en effektiv udbredelse af denne til offentligheden har medført spredning af falske myter og pseudovidenskabelige overbevisninger med potentielt farlige konsekvenser for folkesundheden.

Fremme af tværfaglig videnskabelig debat

Fonden henter inspiration fra den virkelige verden til at fyre op under debatten blandt verdens førende eksperter om vigtige emner inden for sundhed og trivsel med særlig fokus på endokrinologi som et nyt forskningsområde. I dag spiller forskning i det endokrine system og de bagvedliggende molekylære mekanismer en vigtig rolle i håndteringen af de udfordringer, som samfundet står over for på det medicinske område, lige fra fedme til diabetes og fra fertilitet til aldring.

Derfor har IBSA Foundation igennem årene etableret særlige fora for innovation inden for forskning i hypothyroidisme, forholdet mellem stofskiftesygdomme og tendinopatier, aspekter vedrørende seksuel sundhed og økologi samt forholdet mellem stress, inflammation og fertilitet med særlig fokus på ernæring og immunterapi.

For at komme i kontakt med forskellige grupper i befolkningen (både børn, unge og voksne) undersøger fonden også, hvordan man ved hjælp af forskellige udtryksformer kan formidle medicinsk og videnskabeligt indhold, eksempelvis igennem kunst, musik og tegneserier.

Etisk og socialt ansvar

Fonden er, i lighed med virksomheden, der stiftede den, også engageret i socialt og miljømæssigt ansvar med det formål - inden for dens forskellige virkefelter - at samarbejde, udveksle information og viden, eksperimentere med nye kommunikationsformer og støtte forskning.

Målet er at fremme omfattende udbredelse af videnskabelig viden og uddannelse i de forskellige målgrupper.

Fonden arbejder på at fremme udbredelsen af en kultur, hvor man er bevidst om videnskaben og dens mange anvendelsesmuligheder i hverdagen. Dette arbejde indeholder også et element af beskyttelse af de relevante områder. Det kan være i form af initiativer til arrangementer, der er i streng overensstemmelse med de videnskabelige kilder, og hvor der bruges et sprog, der forstås af alle uanset deres uddannelsesmæssige baggrund og interesser, samt andre initiativer der har til formål at udbrede videnskabelig forskning samt oplysninger om dens udvikling og specifikke anvendelsesmuligheder inden for teknologien.

Alle fondens aktiviteter respekterer etisk, social og miljømæssig bæredygtighed.

www.ibsafoundation.org