Virksomhedens sociale ansvarsprojekter

Forældrerollen

De projekter, som IBSA gennemfører for at støtte forældre, er et eksempel på vores mål om at sætte folk i fokus for alle sine aktiviteter, ved at yde støtte til kvinder, mænd og par, der står over for den svære rolle som forældre.

I nutidens samfund, der kontinuerligt og hurtigt udvikler sig, tager forældrerollen en række nye, forskellige former: nye familier med børn fra tidligere ægteskaber, familier med børn født gennem fertilitetsbehandling, de facto-par, eneforsørgerfamilier, blandede familier, og familier med børn adopteret nationalt og internationalt for blot at nævne nogle få. Selv rollerne som mor og far kan ændre sig fra den ene forældre til den anden, eller der kan endda være en udvidet gruppe af mennesker, der er involveret i at “tage sig af” børnene.

At være forældre er en dynamisk proces, der lærer os, hvordan vi plejer og reagerer tilstrækkeligt på andres behov, især børn, men ikke udelukkende. Denne opdagelse angår faktisk ikke kun tanken om at være rigtige forældre, men snarere et selvstændigt psykologisk tankerum, der konstant udvikler sig, hvilket former en del af udviklingen for hver enkelt af os. Omsorg er et af stadierne i menneskelig vækst, men det er også en mental og relationel dimension, hvor en persons følelsesmæssige historie, evne til at opleve dynamiske forhold, forhold til samfundet og dets normer, og evne til at ændre og ændres osv. træffes.

Inden for så bred en definition kan omsorg for nogen også betyde andre forhold end en mor/far og et barn. I et samfund, hvor vores forventede levetid konstant stiger, er der et stadig større antal børn, der bliver bedt om at passe aldrende forældre, der ikke længere er i stand til at tage sig af sig selv. Derfor oplever børn en vending af dynamikken og deres roller, hvilke resulterer i, at de bliver forældre til deres egne forældre. Forældreroller, som for eksempel yder følelsesmæssig støtte og beskyttelse, spilles derfor af børnene selv — dette er en særlig kompleks og vanskelig ændring at opleve i virkeligheden, især fra et følelsesmæssigt synspunkt.

At være forældre er derfor en grundlæggende fase i alles liv, en kompleks og dynamisk periode, der udgør en del af vores eksistens.

IBSA observerer omhyggeligt og med stor interesse de mange konsekvenser af forældrerollen, og hvordan den påvirker de forskellige faser i vores liv. Af denne grund fremmer vi projekter og understøtter initiativer – målrettet mod medarbejdere og de samfund, hvor vi arbejder, – som yder et reelt bidrag til at opleve forældrerollen i sine forskellige faser med bevidsthed og ro i sindet, altid med hensyn til specifikke personlige præferencer.