Virksomhedens sociale ansvarsprojekter

Bæredygtighed

IBSA sustainability report 2019

Et af IBSA’s mål er at arbejde på en ansvarlig måde for at fremme sociale fremskridt, gradvist reducere sin indvirkning på miljøet og skabe mere langsigtet økonomisk velstand i den overbevisning om, at virksomhedens hovedformål er at bidrage til folks generelle velvære: forfølgelsen af dette mål for IBSA er en integreret del af vores værdier og kultur.

I denne forbindelse og med henblik på at dele vores idé om sundhedsydelser ved at fremhæve anvendelsen af god praksis inden for social og miljømæssig beskyttelse, udarbejdede gruppen sin første bæredygtighedsrapport i 2016, der indsamler og beskriver data om virksomhedens resultater og tilgang til bæredygtighed for forretningsåret 2015, der også undersøger den sidste treårsperiode, så en samlet oversigt kan præsenteres.

I 2019 offentliggør IBSA sin anden bæredygtighedsrapport.