VORES værdier

Innovation

Udvidelse af det menneskelige potentiale

I vores innovation fokuserer vi på at forbedre livskvaliteten for patienterne via forskning og udvikling af nye behandlinger og reformulering af de eksisterende behandlinger til mere praktiske former, f.eks. væske og bløde gelkapsler.

Innovation er en daglig udfordring for IBSA. Det er omdrejningspunktet for alle virksomhedens aktiviteter og tager som regel udgangspunkt i en fremragende idé og et ønske om at ændre eksisterende behandlingsmetoder til en mere avanceret og effektiv behandlingsløsning.

Målet er at puste nyt liv i sektorer, der ofte er blevet glemt inden for den videnskabelige forskning, at bruge de nyeste teknologier til at forbedre biotilgængeligheden af aktive indholdsstoffer i almindeligt anvendte lægemidler og at udvikle administrationssystemer, der er innovative, mere funktionelle og relevante for reelle behov, således at patienternes livskvalitet forbedres betydeligt.

Dette har haft en væsentlig indflydelse på udvidelsen af vores forsknings- og udviklingsaktiviteter, som gør at IBSA løbende kan forny sine produkter, og det skaber desuden en følelse af etisk ansvar, der altid har drevet virksomheden til konstant at videreudvikle sit innovationskoncept, som har rod i ønsket om at udvide det menneskelige potentiale og tage hånd om mennesker.