Ansvar

Ansvar

Etisk og socialt ansvar

For IBSA er selve kernen i fremstilling af lægemidler at tage hånd om menneskers sundhed og trivsel. Derfor er ansvar over for den enkelte og miljøet vigtige værdier på alle niveauer i virksomheden.

IBSA bestræber sig på at drive virksomhed i harmoni med det omgivende samfund og at blive en stadig mere lydhør producent, som tager hensyn til miljøet og de sociale og institutionelle rammer på det område, hvor vi opererer.

Virksomhedens filosofi er baseret på et grundliggende princip om, at den velstand, der skabes i forbindelse med økonomisk aktivitet, kun giver mening, hvis den deles. Dette er udgangspunktet for den sociale funktion af IBSAs arbejde og det medfølgende etiske ansvar over for individet og miljøet.