VORES værdier

Ansvar

De bedste terapeutiske løsninger til patienter

For IBSA indebærer fremstilling af lægemidler, at man tager sig af folks generelle sundhed og velvære — det er grunden til, at ansvaret overfor individet og miljøet er værdier, der er stærkt værdsat på alle niveauer i virksomheden.

Virksomhedens filosofi består grundlæggende set af et inspirerende nøgleprincip, hvorefter den velstand, der stammer fra udviklingen af produktiv økonomisk aktivitet, kun giver mening, hvis den deles: Det er med denne særlige tilgang, at IBSA ser den sociale funktion af sit arbejde og det deraf følgende etiske ansvar overfor individet og miljøet.

I denne forbindelse, og med henblik på at dele idéen om sundhedsydelser ved at fremhæve vedtagelsen af god praksis inden for social og miljømæssig beskyttelse, udarbejdede gruppen sin første bæredygtighedsrapport i 2016, som indsamlede og beskrev data om virksomhedens resultater og tilgang til bæredygtighed i forretningsåret 2015, og som også undersøgte den sidste treårsperiode for at præsentere en samlet oversigt. Rapporten for årene 2016 - 2017 er blevet offentliggjort i begyndelsen af 2019.