Smerter og inflammation

Smerter og inflammation

Smerter kan forstyrre menneskers daglige rutiner og forhindre dem i at bevæge sig, arbejde og leve et normalt liv. Derfor har smertelindring en lang historie, der går mere end 5.000 år tilbage i tiden.

I Europa anslås det, at 500 millioner arbejdsdage går tabt årligt som følge af kroniske og akutte smerter, hvilket har store sociale og økonomiske konsekvenser.

Blandt de forskellige tilgængelige behandlinger mod smerter har non-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID) været brugt og bruges stadig hyppigt.

Diclofenac er det hyppigst ordinerede NSAID i verden. Det virker mod en række forskellige lidelser som f.eks. muskel-, sene- og ledskader, rygsmerter, menstruationssmerter, tandpine og hovedpine.

Diclofenacs antiinflammatoriske og smertelindrende effekt kan primært tilskrives en hæmning af COX-2, den isoform af cyclooxygenase, der bidrager til udviklingen af smerter og inflammation. Derudover har diclofenac andre antiinflammatoriske og analgetiske egenskaber, der rækker langt videre end blot COX-2-hæmningen. Diclofenacs mange forskellige virkningsmekanismer indikerer, at der er potentiale for en relativt mere gunstig profil sammenlignet med andre NSAID'er.

Det  topiske DHEP-plaster til lokalbehandling af akutte smerter og inflammation som følge af overanstrengelser, forstuvninger, blodudtrædninger og opblussen af OA er et af de mest efterspurgte og velkendte IBSA-produkter. IBSA-plastret virker med det samme og lokalt på det smertende område i flere timer. Dermed undgår man, at lægemidlet bevæger sig igennem hele fordøjelsessystemet.

Derudover har IBSA for nyligt udviklet en ny version af plastret, hvor heparin er tilføjet som hjælpestof og forstærker for at øge frigivelsen af det aktive stof fra plastret og således opnå en større virkning.

En anden nyskabelse på dette område er en diclofenac-formulering i en fyldt sprøjte og ampul, der bruges til akut smertebehandling. Den subkutane indgivelse har mange fordele sammenlignet med den intramuskulære indgiftsvej. Derudover giver denne nye formulering mulighed for at bruge forskellige doseringer for at opnå en mere nøjagtig og målrettet behandling. Senest er produktet også blevet godkendt til intravenøs bolusinjektion, når der er behov for behandling eller forebyggelse af postoperative smerter på hospitalet.

IBSA DHEP tropical patch

The DHEP topical patch for the local treatment of acute pain and inflammation due to strains, sprains, bruises and OA flares is one of the most relevant and well-known IBSA products. IBSA patch acts directly and locally on the painful area for several hours, thus avoiding the passage of the drug through the gastrointestinal system.

Moreover, a new version of the patch has been recently developed by IBSA with the addition of heparin as excipient and enhancer, with the aim to increase the release of the active principle from the patch and consequently its efficacy.

Another innovation in this area is represented by a diclofenac formulation in prefilled injection and ampoule that is used in acute pain management. Its subcutaneous administration has many advantages compared to the intramuscular delivery; in addition, this new formulation offers the possibility of using different dosages for a more accurate and targeted therapy. Very recently, the product has also been approved for the bolus i.v. injection when treatment or prevention of post-operative pain in the hospital setting is required.

IBSA pain and inflammation product dolore e infiammazione prodotti