Luftvejssygdomme

Luftvejssygdomme

Luftvejssygdomme ligger på andenpladsen efter kardiovaskulære sygdomme med hensyn til mortalitet, incidens og omkostninger. Blandt de hyppigste årsager til død som følge af luftvejslidelser i Europa finder vi pneumoni og kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). Verden over lider flere hundrede millioner mennesker hver dag af kroniske luftvejsproblemer. I henhold til Verdensorganisationens (WHO) globale beregninger lider 300 mio. mennesker af astma, 210 mio. mennesker har KOL, mens millioner af andre lider af allergisk rhinitis og andre, ofte underdiagnosticerede, kroniske luftvejslidelser.

Klimaforandringerne vil sandsynligvis have negative helbredsmæssige virkninger. Disse resultater er velbeskrevet af WHO. I Europa, såvel som andre steder, forventes dødsfald som følge af kroniske luftvejs- og lungelidelser at stige i fremtiden.

Selvom emfysem (for store lunger) og astma ofte ikke kan helbredes, er forstøvede opløsninger indeholdende hyaluronsyre  nyttige i behandlingen af de primære symptomer og – brugt som adjuverende behandling – kan de nedsætte behovet for bronkodilatatorer. Sammen med andre mere specifikke lægemidler til hver af de anførte lidelser er denne behandling effektiv mod forsnævring af både de øvre og nedre luftveje og forbedrer ventilationen og luftstrømmen til og fra lungerne. Samtidig er effekten af N-acetylcystein som et mykolytikum almindeligt kendt, og lægemidler, der indeholder dette aktive stof, kan helbrede symptomer hos patienter, der lider af både akut og kronisk bronkitis.

Rhinitis er en anden allergisk lidelse, hvor forstøvet hyaluronsyre med fordel kan anvendes sammen med andre lægemidler, som f.eks. antihistaminer og kortikosteroider. Diclofenac, en cyclooxygenasehæmmer, som tilhører kategorien af non-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID), ordineres bredt som et antiinflammatorisk lægemiddel til munden og svælget.

IBSA tilbyder et komplet sortiment af mykolytika som f.eks. N-acetylcystein. Pipeline inden for dette terapiområde er for nyligt blevet tilføjet andre lægemidler med hyaluronsyre til behandling af forskellige luftvejslidelser. Blandt disse er en HA-opløsning til aerosolbehandling indiceret til genoprettelse og vedligeholdelse af de fysiologiske forhold i slimhinderne ved sygdom i de øvre og nedre luftveje.

IBSA Solmucol preparation
IBSA respiratory respiratoria