Yhteiskuntavastuu ja säätiöt

Yhteiskuntavastuu ja säätiöt

IBSA:n säätiöt ja yhteiskuntavastuu

IBSA-konsernissa tehdään asioita yhdessä. Huomio on yksilön tarpeissa sekä lahjakkuuden ja motivaation tukemisessa; johtavana ajatuksena on, että sukupolvien välinen vuoropuhelu johtaa entistä parempaan tasapainoon ja parempaan tietoisuuteen omasta ja toisten ammattitaidosta.

IBSA:n yhteiskuntavastuun konseptia sovelletaan laajemminkin – jakamisen ja innostavan työympäristön tarkoituksena on elämänlaadun parantaminen sekä yhtiön sisällä että sitä ympäröivällä alueella.

Yhteiskuntavastuuta kehitetään pääasiassa kansainvälisellä tasolla ja toteutetaan sitten paikallisella tasolla sosiaalisina hankkeina ja toimintoina, joilla tulkitaan yhtiön eri maantieteellisten toimialueiden motivaatioita ja tarpeita.

IBSA:lla on kolme säätiötä:

  • IBSA Foundation for scientific research: Luganossa vuonna 2012 perustettu kansainvälinen yleishyödyllinen järjestö, jonka tarkoituksena on edistää tutkimusta, levittää tieteellistä kulttuuria ja kouluttaa nuoria opiskelijoita foorumien, työpajojen, stipendien ja julkaisujen avulla. Järjestöllä on aktiivinen rooli terveydenhuoltoa, elämänlaatua ja yksilöllistä hoitoa koskevien kysymysten tuomisessa ihmisten tietoisuuteen. www.ibsafoundation.org
  • IBSA Foundation for children:  Järjestön päätarkoituksena on pitää yllä IBSA:n päiväkotia, jossa on 30 paikkaa eri-ikäisille lapsille neljästä kuukaudesta neljään vuoteen. Tarkoituksena on tarjota käytännön apua IBSA:n työntekijöille ja Luganon, IBSA:n pääkonttorin sijaintipaikan, paikalliselle väestölle.
  • Foundation for the management of the Social Security Fund for Personnel: Tämän säätiön tarkoituksena on hallinnoida IBSA:n sveitsiläisten työntekijöiden eläkerahaston varoja ja tarjota lain edellyttämää laadukkaampia palveluja.