Yhteiskuntavastuu ja säätiöt

IBSA Foundation for Scientific Research

IBSA Foundation on yksi IBSA Institut Biochemiquen toimitusjohtajan vahvan vision uusimmista tuloksista. Säätiö perustettiin vuonna 2012 Luganossa Sveitsissä, jonka 26 kantonissa yhdistyvät eri kielet, kulttuurit, kansat ja perinteet.

Säätiö kehittyy ja toimii siis aidolla rajamaalla, missä se on alttiina monille erilaisille vaikutteille ja kiinnostaville yhteensulautumisille.

Tämän taustan myötä säätiöllä on kyky lähteä tilanteisin, jotka ovat jatkuvassa muutoksessa – tämä on hyödyllinen taito, kun seurataan tieteen raja-alueiden jatkuvaa kehitystä.

IBSA Foundationin keskeinen tavoite on tukea nuoria opiskelijoita ja tutkijoita. Se muun muassa tukee korkean tason foorumeita, jotka saattavat kansainvälisesti tunnetut tieteentekijät yhteen uuden sukupolven asiantuntijoiden kanssa. Se panostaa myös eri alojen perustutkimuksen kumppanuushankkeiden edistämiseen ja omistautuu tieteellisen kulttuurin levittämiseen vuoropuheluun rohkaisevien viestintämallien kautta.

Tieteen tulokset suojaamaan terveyttä

Koulutus, tieteellinen tutkimuksen tukeminen ja tieteellisen tiedon levittäminen ovat säätiön keskeisiä tehtäviä. Se keskittyy tukemaan poikkitieteellistä tiedekulttuuria ja levittämään periaatteita ja tietoa – sekä myös rohkaisemaan parempaa tietoisuutta terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Uusien digitaalisten kanavien ja sosiaalisen median kiihtyvä maailmanlaajuinen yleistyminen on lisännyt virheellisen ja pinnallisen tieteellisen tiedon leviämistä. Nämä alustat tarjoaisivat kuitenkin valtavan määrän kehityskelpoisia mahdollisuuksia. Tässä kehitystyössä keskeisessä osassa ovat sopivat tulkintatyökalut. Nykyään sosiaalinen media edustaa uutta raja-aluetta, ja esteiden ja rajojen puuttuminen tällä alueella vaatii lähestymistapoja, jotka ovat avoimia muutokselle – taustalla on visio, joka ylittää tiedon fyysiset rajat. Lisäksi on keskityttävä tukemaan oikean tieteellisen tiedon levittämistä. Nykyään on selvää, että tieteellisen kulttuurin ja tieteellisen tiedon tehokkaan yleistajuisen levittämisen puute on edistänyt väärien myyttien ja pseudotieteellisten uskomusten leviämistä. Tällä voi olla vaarallisia seurauksia ihmisten terveydelle.

Monitieteisen keskustelun edistäminen

Käytännön pohjalta säätiö virittää keskustelua maailman johtavien asiantuntijoiden kesken terveyden ja hyvinvoinnin tärkeimmistä kysymyksistä ja kiinnittää huomiota erityisesti endokrinologian uuteen raja-alueeseen. Umpieritysjärjestelmän ja sitä ylläpitävien molekyylimekanismien tutkimus on tällä hetkellä erittäin tärkeässä asemassa pyrittäessä vastaamaan yhteiskunnan erilaisiin lääketieteellisiin haasteisiin – lihavuudesta diabetekseen ja lisääntymisestä ikääntymiseen.

Tätä varten IBSA Foundation on vuosien mittaan avannut tieteellisiä foorumeita, jotka liittyvät kilpirauhasen vajaatoiminnan tutkimusta koskeviin innovaatioihin, aineenvaihduntasairauksien ja tendinopatian väliseen yhteyteen, seksuaaliterveyteen ja ekologiaan liittyviin näkökohtiin sekä stressin, tulehdusten ja lisääntymisen välisiin suhteisiin erityisesti ravitsemuksen ja immunoterapian kannalta.

Jotta mukaan saataisiin eri väestöryhmiä (lapsia, nuoria ja aikuisia), säätiö perehtyy myös kielen eri muotoihin, jotta lääketietieteellistä ja tieteellistä sisältöä voisi ilmaista erilaisten työkalujen avulla, esim. taiteen, musiikin ja sarjakuvien kautta.

Eettinen ja sosiaalinen vastuu

Säätiö – samoin kuin sen taustalla oleva yhtiö – on sitoutunut yhteiskunta- ja ympäristövastuuseen, ja se pyrkii eri toiminta-alueillaan tekemään yhteistyötä, vaihtamaan tietoa ja osaamista, tekemään kokeiluja uusilla viestintäkielillä sekä tukemaan tutkimusta.

Sen tavoitteena on edistää tieteellisen opetusmateriaalin levittämistä laajasti erilaisille kohderyhmille.

Säätiö edistää tieteestä ja sen arkisista käyttösovelluksista tietoista kulttuuria. Toiminta-alueidensa edistämiseksi se tukee tapahtumia, joissa noudatetaan tarkasti tieteellisiä tietolähteitä ja käytetään selkeää kieltä, joka on kaikkien ymmärrettävissä koulutuksesta ja harrastuneisuudesta riippumatta, sekä muita hankkeita, joiden tarkoituksena on jakaa tietoa tieteellisestä tutkimuksesta ja tieteen saavutuksista sekä teknologian käyttösovelluksista.

Kaikki säätiön toiminta on suunniteltu eettisen ja sosiaalisen vastuun mukaisesti sekä kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

www.ibsafoundation.org