Yhtiömme sosiaalisen vastuun

Yhtiömme sosiaalisen vastuun

Yhtiömme sosiaalisen vastuun (CSR) projektit pohjautuvat ihmisistä ja heidän hyvinvoinnistaan huolehtimiseen. Ne vahvistavat sitoumustamme arvon palauttamisesta sekä ihmisille – työntekijöille, potilaille ja heidän perheilleen – että alueille ja yhteisöille, joissa toimimme.

IBSA uskoo vahvasti ihmisiin ja heidän potentiaaliinsa ja on sitoutunut asettamaan yksilön kaikkien toimintojensa, suhteidensa ja projektiensa keskiöön.

IBSA:n toimintaperiaatteena on rakentaa yhdessä ratkaisuja, jotka vastaavat tehokkaasti ihmisten tarpeisiin. Tämä lähestymistapa kasvattaa uutta tietoisuutta ja avoimuutta laajemmalle jakamisen ja yhteistyön käsitteelle.

csr-main.jpg