Yhtiömme sosiaalisen vastuun

Toimminot

Parole Fertili

Parole fertili

Parole Fertili – hedelmälliset sanat – on digitaalinen tarinankerrontaprojekti, joka luotiin vuonna 2016 ja omistettiin lapsen etsimiseen liittyvien kokemusten jakamiseen. Alustan suunnitteli Center for Digital Health Humanities, ja IBSA Italia antoi siihen oman panoksensa.

Ennen Parole Fertiliä Internetissä oli vain kaksi paikkaa keskusteluun hedelmällisyydestä: joko foorumit, joiden sisältö oli kohdistettu lähinnä avun- ja tiedonpyyntöihin, tai asiantuntijasivustot lääketieteellisestä hedelmöityksestä.

Parolefertili.it oli uusi, koska se toi täysin erilaisen kerronnan Internetiin: se on itse asiassa alusta, jolla ihmiset – miehet, naiset ja pariskunnat – voivat jakaa kokemuksiaan ilman suodattimia ja lahjoittaa tarinansa, jopa nimettömästi. Tulos oli järisyttävä ja vapauttava: jaettiin kymmenittäin tarinoita, joilla oli vahva emotionaalinen vaikutus. Toisilla oli onnellinen loppu, toisilla vähemmän onnellinen. Ihmiset tunsivat olevansa osa vanhempien ja vanhemmiksi haluavien yhteisöä, jossa jokainen todella tunsi kuuluvansa joukkoon omissa henkilökohtaisissa ja emotionaalisissa tilanteissaan.

Projektilla oli antamisen metafora: tarinoitaan jakavien ihmisten elämäntarinat ja tunteet, ja huomio ja empatia lukijoilta, jotka symbolisesti ”adoptoivat” julkaistut tarinat.

Lahjan palauttaminen
Tukemalla ”Parole Fertili. Viaggio alla ricerca di un figlio” (”Hedelmälliset sanat. Matka lapsen etsintään”) -alustan julkaisemista IBSA halusi antaa jotakin kallisarvoista takaisin kaikille miehille ja naisille, jotka lahjoittivat tarinansa, tietäen, että lääketieteellisesti avustetun lisääntymisen polkua voidaan käsitellä luonnollisemmin ja miellyttävämmin, jos sen kokemiseen ja jakamiseen liittyy empatiaa. Projekti pyrki myös lisäämään alalla työskentelevien tietoisuutta, jotta he toiminnassaan ja vuorovaikutuksessaan pystyisivät entistä paremmin ottamaan huomioon kyseistä polkua kulkevien pariskuntien erilaiset henkilökohtaiset herkkyydet.

Mondadori Electan julkaisema ja IBSA Italian edistämä kirja koostuu yli viidestäkymmenestä tarinasta, jotka on luotu jakamaan kaikkein kallisarvoisin asia: kokemus ja tieto siitä, että hedelmöityshoidot eivät ole helppoja ja voivat laukaista vahvoja tunteita ja vaikuttaa pariskunnan koko elämään, jopa lapsen etsimistä laajemmin.

Casa dos Curumins

casa dos curumins

Casa dos Curumins tarjoaa unelmia ja toiveita lapsille ja nuorille, jotka elävät Santa Terezinhan favelassa Sao Paolon esikaupunkialueella Brasiliassa. Yhdistys perustettiin Sveitsissä lokakuussa 2005, ja sen tavoitteena on työskennellä Santa Terezinhan vapaaehtoisten parissa, jotka ovat vuosien ajan tarjonneet sosiaalipalveluja tällä alueella.

Aloitteen tavoitteena on tarjota mahdollisuuksia ja käytännöllisiä vaihtoehtoja niille, jotka ovat menettäneet kaiken toivon ja unelmat, antaa heille mahdollisuus opiskella, tarjota erittäin tarpeellista ruokaa, ammatillista koulutusta, terveydenhoitoapua lapsille, nuorille ja heidän perheilleen sekä välittää vahvoja eettisiä arvoja.

I Bambini delle Fate

I bambini delle fate

IBSA Italia on työskennellyt vuosia ”I Bambini delle Fate” -sosiaaliyhdistyksen kanssa, joka tarjoaa taloudellista tukea sosiaalisen osallistamisen projekteissa lapsiperheille ja nuorille, jotka ovat joutuneet kosketuksiin autismin ja muiden vammojen kanssa.

Lodin alueella yhtiön antama panos tukee yleishyödyllistä Stefano and Angela Danelli Onlus Foundation -säätiötä, jonka tavoitteena on parantaa perheiden psykofyysisen hyvinvoinnin suojelua, auttaa vanhempia tunnistamaan ja hyväksymään lapsen vamma, saamaan työvälineitä ja taitoja lapsen jokapäiväisen hoidon tehokkuuden parantamiseen ja haittatapahtumien käsittelyyn. Tämän säätiön avulla vanhemmat voivat myös tavata muita ihmisiä sekä luoda kumppanuuksia tai epämuodollisia ryhmiä tukeakseen muita perheitä, mikä edistää sosiaalisen tuen myönteistä kehitystä.

Kyselyt

Yhtiö edistää vanhemmuuteen liittyvää tietoisuutta pyytämällä maineikkaita tutkimusinstituutteja, kuten CENSIS ja GFK, järjestämään kyselyitä Sveitsissä ja Italiassa. Näiden kyselyiden tulosten analysoiminen mahdollistaa sellaisten tietojen keräämisen, jotka antavat suurelle yleisölle kattavan viitekehyksen ja asiantuntijoille arvokkaita yksityiskohtaisia tietoja.