Yhtiömme sosiaalisen vastuun

Säätiöt

IBSA-säätiö tieteellistä tutkimusta varten

IBSA Foundation for scientific research

Kansainvälinen yleishyödyllinen organisaatio, joka on perustettu Luganossa vuonna 2012 ja joka edistää tutkimusta, levittää tieteellistä kulttuuria ja kouluttaa nuoria oppilaita foorumien, työpajojen, opintorahojen ja julkaisujen avulla. Se lisää aktiivisesti yleisön tietoisuutta terveydenhoidosta, elämänlaadusta ja yksilön hoidosta.

ibsafoundation.org

IBSA-lastensäätiö

IBSA Foundation for children

Tämän säätiön päätavoitteena on johtaa IBSA Nido Primi Passi -päiväkotia. Se on 30 lapselle, iältään 4 kk – 4 vuotta, perustettu päiväkoti, jonka tarkoituksena on tarjota käytännön apua IBSA:n työntekijöille Ticinon kantonissa (Sveitsi) sekä paikalliselle väestölle.

nidoprimipassi.ch

Säätiö henkilöstön sosiaaliturvarahaston hallintaan

IBSA Foundation for occupational pension provision

Säätiö henkilöstön sosiaaliturvarahaston hallintaan: perustettu vuonna 1958, paljon ennen kuin laki sitä vaati. Säätiön tarkoituksena on IBSA:n Sveitsin työntekijöiden eläkevarojen hallinta. Tarjotut sosiaaliturvapalvelut ovat parempia kuin Sveitsin laki edellyttää yhtiöiden eläkerahastoilta, ja ne takaavat työntekijöille taloudellisen mielenrauhan eläkepäivinä ja terveysongelmien ilmaantuessa.