Yhtiömme sosiaalisen vastuun

Vanhemmuus

IBSA:n vanhemmuutta tukevat projektit ovat esimerkkejä sen tavoitteesta keskittää kaikki toimintansa ihmisiin, tarjota tukea naisille, miehille ja pariskunnille, joilla on edessään vanhemmuuden vaikea tehtävä.

Tämän päivän jatkuvasti ja nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa vanhemmuus saa uusia, erilaisia muotoja: esimerkiksi perheitä, joissa on lapsia aiemmista avioliitoista, hedelmöityshoitojen avulla lapsia saaneita perheitä, avoliittoja, yksinhuoltajaperheitä, uusperheitä ja perheitä, joiden lapset on adoptoitu kotimaasta tai kansainvälisesti. Myös äidin ja isän rooleja voidaan vaihtaa vanhemmalta toiselle, tai lapsista saattaa ”huolehtia” laajempi joukko ihmisiä.

Vanhemmuus on dynaaminen prosessi, joka opettaa meille, kuinka huolehditaan ja vastataan riittävästi muiden, etenkin lasten, tarpeisiin. Tämä matka ei itse asiassa koske vain vanhempana olemisen ideaa, vaan se on itsenäinen psykologinen tila, joka kehittyy jatkuvasti ja on osa meidän jokaisen kehitystä. Huolehtiminen on yksi osa ihmisen kasvua, mutta se on myös henkinen ja relationaalinen ulottuvuus, jossa yhdistyvät henkilön tunnehistoria, kyky kokea dynaamisia suhteita, suhteet sääntöihin ja yhteiskuntaan sekä kyky muuttua ja olla muutettavana jne.

Tämän laajemman määritelmän puitteissa toisesta huolehtiminen saattaa tarkoittaa muitakin kuin äidin/isän ja lapsen suhdetta. Yhteiskunnassa, jossa elinaikaodotteemme kasvaa jatkuvasti, entistä suurempi määrä lapsia joutuu huolehtimaan ikääntyvistä vanhemmistaan, jotka eivät pysty enää huolehtimaan itsestään. Näin lapset kokevat dynamiikan ja roolien täyskäännöksen, joka johtaa siihen, että heistä tulee omien vanhempiensa vanhempia. Vanhemmuusroolit, kuten emotionaalisen tuen ja suojelun tarjoaminen, tulevat sen vuoksi lasten itsensä suorittamiksi: tämä on erityisen monimutkainen ja vaikea täyskäännös, etenkin tunnetasolla.

Vanhemmuus on täten perustavanlaatuinen vaihe jokaisen elämässä, monimutkainen ja dynaaminen verkko, joka on osa olemassaoloamme.

IBSA ottaa huolellisesti ja kiinnostuneena huomioon vanhemmuuden monet seuraukset sekä sen, kuinka vanhemmuus vaikuttaa elämämme eri vaiheisiin. Tästä syystä se edistää ja tukee aloitteita – jotka on kohdistettu työntekijöihin ja sen toimintayhteisöihin – jotka todella panostavat vanhemmuuden eri vaiheiden kokemiseen tietoisesti ja rauhallisin mielin, yksilön henkilökohtaiset mieltymykset huomioiden.