Yhtiömme sosiaalisen vastuun

Kestävyys

IBSA sustainability report 2019

Yksi IBSA:n tavoitteista on toimia vastuullisella tavalla sosiaalisen kehityksen edistämiseksi, ympäristövaikutusten asteittaiseksi vähentämiseksi ja pitkäaikaisen taloudellisen vaurauden luomiseksi. Näkemyksenä on, että yhtiön päätarkoituksena on panostaa ihmisten yleiseen hyvinvointiin: tämä tavoite on olennainen osa IBSA:n arvoja ja kulttuuria.

Voidakseen näissä tarkoituksissa jakaa terveydenhoitoon liittyvän ideansa, jossa korostetaan järkevien käytäntöjen käyttöönottoa yhteiskunnan ja ympäristön suojelemiseksi, ryhmä valmisteli ensimmäisen kestävyysraporttinsa vuonna 2016. Raportti keräsi ja kuvaili tietoja yhtiön kestävyyden suorituksesta ja lähestymistavasta toimintavuonna 2015 ja tarkasteli lisäksi viimeisen kolmen vuoden ajanjaksoa kokonaisvaltaisen yleisnäkemyksen esittämiseksi.

Vuonna 2019 IBSA julkaisee toisen kestävyysraporttinsa.