Neljä perusarvoamme

Innovaatio

Ihmisen potentiaalin laajentaminen

Innovaatiomme keskittyvät potilaiden elämänlaadun parantamiseen tutkimuksella ja kehittämällä uusia hoitomuotoja sekä muuntamalla olemassa olevia hoitoja käytännöllisempään muotoon, esimerkiksi nestemäisiin ja pehmeisiin geelimäisiin kapseleihin.

Innovaatiot ovat IBSA:lle jokapäiväinen haaste ja toiminnan keskipiste. Taustalla on oivallus, jolla voidaan muuntaa olemassa olevia hoitoratkaisuja kehittyneemmiksi hoitomuodoiksi.

Innovaatioilla on tarkoitus puhaltaa uutta henkeä sellaisiin osa-alueisiin, jotka jäävät usein taka-alalle tieteellisessä tutkimuksessa. Pääpaino on uusimmassa ja edistyneimmässä teknologiassa, jonka tarkoituksena on parantaa yleisesti käytössä olevien lääkkeiden aktiivisten ainesosien biosaatavuutta, ja sellaisten uusien annostelutapojen kehittämisessä, jotka ovat entistä innovatiivisempia ja käytännöllisempiä ja vastaavat paremmin todellisia tarpeita – ja parantavat ihmisten elämänlaatua.

Tällä on ollut merkittävä vaikutus IBSA:n tuotteiden innovointikanavana toimivan tutkimus- ja kehitystoiminnan laajentamiseen. Se myös edustaa eettistä vastuuta, joka on ollut kantavana voimana yhtiön työstäessä innovaatiokonseptiaan ja joka ilmenee sen halussa laajentaa ihmisen potentiaalia ja välittää ihmisistä.