Vastuu

Vastuu

Eettinen ja sosiaalinen vastuu

IBSA:lle lääkkeiden valmistaminen tarkoittaa ihmisten terveydestä ja kokonaishyvinvoinnista huolehtimista: siksi vastuu yksilöä ja ympäristöä kohtaan ovat arvoja, joista pidetään tiukasti kiinni yrityksen jokaisella tasolla.

IBSA haluaa toimia kaikkialla yhteistyössä ympäröivien tahojen kanssa. Sen tavoitteena on kehittyä yhä huomaavaisemmaksi valmistajaksi, joka kehittää teollista toimintaansa sopusoinnussa ympäristön sekä toiminta-alueen sosiaalisen ja institutionaalisen viitekehyksen kanssa.

Yhtiön toiminta-ajatus perustuu siihen, että tuottoisan taloudellisen toiminnan tuottama varallisuus on mielekästä vain jaettuna: tämän erityisen lähestymistavan kautta IBSA näkee toimintansa sosiaalisen tehtävän ja siitä seuraavan eettisen vastuun yksilöä ja ympäristöä kohtaan.