Neljä perusarvoamme

Vastuu

Parhaat terapeuttiset ratkaisut potilaille

IBSA:lle lääkkeiden valmistaminen tarkoittaa ihmisten yleisestä terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimista: tämän vuoksi vastuumme yksilöä ja ympäristöä kohtaan ovat arvoja, joista pidämme kiinni yhtiön kaikilla tasoilla.

Yhtiön filosofia perustuu inspiroivaan ydinperiaatteeseen, jonka mukaan taloudellisen toiminnan tuottavasta kehittämisestä saatava vauraus on järkevää vain, kun se jaetaan: tämän lähestymistavan avulla IBSA näkee työnsä yhteiskunnallisen tehtävän ja sitä seuraavan eettisen vastuun yksilöä ja ympäristöä kohtaan.

Voidakseen näissä tarkoituksissa jakaa terveydenhoitoon liittyvän ideansa, joka korostaa järkevien käytäntöjen käyttöönottoa yhteiskunnan ja ympäristön suojelussa, ryhmä valmisteli ensimmäisen kestävyysraporttinsa vuonna 2016. Raportti keräsi ja kuvaili tietoja yhtiön kestävyyden suorituksesta ja lähestymistavasta toimintavuonna 2015 ja tarkasteli myös viimeisen kolmen vuoden ajanjaksoa kokonaisvaltaisen yleisnäkemyksen esittämiseksi. Vuosien 2016–2017 raportti on julkaistu vuoden 2019 alussa.