IBSAs fond og Corporate Social Responsibility (CSR)

IBSAs fond og Corporate Social Responsibility (CSR)

Å være en del av IBSA betyr at man bygger opp noe i fellesskap, med omhu og hensyn til den enkeltes behov, at man bidrar til å få det beste ut av alles talent og motivasjon. Tanken er at dialog mellom generasjoner skaper en bedre balanse og bevissthet om egne og andres kompetanse.

IBSAs CSR-konsept bygger på et mer generelt konsept som handler om å dele og skape et stimulerende arbeidsmiljø som har til formål både å øke trivselen på arbeidsplassen og forbedre samfunnet rundt.

Vår CSR-politikk utvikles på internasjonalt plan og forankres deretter lokalt gjennom sosiale prosjekter og aktiviteter som tar høyde for både motivasjonen og behovene innenfor de forskjellige områdene der selskapet driver forretning.

IBSA har tre stiftelser:

  • IBSA Foundation for scientific research: en internasjonal, allmennyttig organisasjon som ble etablert i Lugano i 2012, og som fremmer forskning, sprer vitenskapskulturen og utdanner unge studenter via fora, workshops, studielegater og publikasjoner. Stiftelsen spiller en aktiv rolle med hensyn til å øke folks bevissthet om problemstillinger innenfor helsepleie, livskvalitet og individuell pleie.  www.ibsafoundation.org
  • IBSA Foundation for children: en organisasjon som hovedsakelig er etablert for å administrere IBSAs daginstitusjon for 30 barn i alderen 4 måneder til 4 år med det formål å tilby praktisk hjelp til IBSAs medarbeidere og den lokale befolkningen i Lugano-området, der IBSAs hovedkontor ligger.
  • Foundation for the management of the Social Security Fund for Personnel: formålet med denne stiftelsen er å administrere eiendelene i pensjonskassen for IBSAs medarbeidere i Sveits, og tilby de beste tjenestene i henhold til lovgivningen.