Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility

Prosjektene våre innen samfunnsansvar handler om å bry oss om mennesker og deres velferd. De forsterker vår forpliktelse til å gi verdi tilbake både til folket – ansatte, pasienter og familiene deres – og til regionene og til lokalmiljøene der vi driver.

IBSA tror på mennesker og potensialet deres, og er opptatt av å sette mennesket i sentrum av handlingene, relasjonene og prosjektene deres.

Bygge sammen løsninger som effektivt oppfyller menneskers behov er tilnærmingen som IBSA opererer gjennom. Denne tilnærmingen hever ny bevissthet og åpenhet til et bredere konsept av å dele og samarbeide.

csr-main.jpg