Corporate Social Responsibility

Bærekraft

IBSA sustainability report 2019

Ett av IBSA-målene er å drive på en ansvarlig måte for å fremme sosial fremgang, gradvis redusere miljøbelastningen og skape langsiktig, økonomisk velstand, i overbevisningen om at hovedformålet til selskapet er å bidra til generell velferd for mennesket: oppnåelsen av dette målet er for IBSA helt sentralt og integrert i sine verdier og kultur.

Det er i denne forbindelse at gruppen har utarbeidet sin første bærekraftsrapport i 2016, nettopp for å dele vår tilnærming til helse og utheve viktigheten av å forankre en stødig praksis for vern av sosiale og miljømessige forhold. Rapporten har innsamlet og beskrevet data om gruppens virksomhet og tilnærming til bærekraft for regnskapsåret 2015, med et tilbakeblikk over en treårsperiode for å oppnå et grundig innblikk.

I 2019 publiserer IBSA sin andre bærekraftsrapport.