Våre verdier

Innovasjon

Utvidelse av det menneskelige potensial

I vår innovasjon fokuserer vi på å forbedre livskvaliteten for pasientene via forskning og utvikling av nye behandlinger og reformulering av de eksisterende behandlingene til mer praktiske former, f.eks. væske og myke gelkapsler.

Innovasjon er en daglig utfordring for IBSA. Det er omdreiningspunktet for alle selskapets aktiviteter og tar som regel utgangspunkt i en fremragende idé og et ønske om å endre eksisterende behandlingsmetoder til en mer avansert og effektiv behandlingsløsning.

Målet er å puste nytt liv i sektorer som ofte er blitt glemt innenfor den vitenskapelige forskningen, å bruke de nyeste teknologiene til å forbedre biotilgjengeligheten av aktive innholdsstoffer i vanlig brukte legemidler og å utvikle administrasjonssystemer som er innovative, mer funksjonelle og relevante for reelle behov, slik at pasientenes livskvalitet forbedres betydelig.

Dette har hatt en vesentlig innflytelse på utvidelsen av våre forsknings- og utviklingsaktiviteter, og det gjør at IBSA løpende kan fornye sine produkter. Det skaper dessuten en følelse av etisk ansvar som alltid har drevet selskapet til konstant å videreutvikle innovasjonskonseptet, som har rot i ønsket om å utvide det menneskelige potensialet og ta hånd om mennesker.