Våre verdier

Mennesker

IBSAs verdier setter mennesket i sentrum

IBSA Group har mennesket i sentrum: pasientene, deres familier, leger, investorer og medarbeidere. Vårt fokus på mennesker kommer til uttrykk hos alle medarbeidere, fra forskere og utviklere til salgsteamet og produksjonsavdelingen.

Ved å sette mennesker i sentrum og legge vekt på å lindre deres smerter og ubehag bestreber IBSA seg i høy grad på å se mennesket bak pasienten. Vi konsentrerer vår innsats innenfor områder der vi reelt kan utgjøre en forskjell, og leverer kvalitetsløsninger til spesifikke fysiologiske, relasjonelle og sosiale behov.

I IBSA har vi respekt for det unike i hvert enkelt menneske, og det er drivkraften i forskningen. Vi tilbyr pasientene de beste mulige behandlingsløsningene – resultatet av en dyp forståelse av de fysiske og mentale grensene som følger av en bestemt helsetilstand, og som identifiseres gjennom observasjon og dialog med pasientene.

I den sammenheng er IBSA særlig stolt av at våre medarbeidere i særlig grad identifiserer seg med konsernets verdier og vår misjon caring innovation. De ser den direkte relasjonen til legene og deling av informasjon fra pasientene som det første skritt i den grunnleggende behandlingsdialogen.

Denne viktige fasen har til formål å skape en forståelse av sykdommers fysiologiske egenskaper, noe som resulterer i innovative pleieløsninger, og den puster samtidig nytt liv i det viktige tillitsforholdet mellom leger og pasienter. Dermed oppstår et ønske om og en forpliktelse til å realisere visjonen om å yte den best mulige behandlingen.