Våre verdier

Kvalitet

De beste behandlingsløsningene til pasientene

Hos IBSA er kvalitet basert på hva som er best for pasienten. Vi legger naturligvis vekt på å ha en produksjon som holder en høy kvalitet, men vi glemmer aldri at det er menneskers helse som er i sentrum. IBSA skiller seg således ut ved å kunne tilby pasienter og leger innovative systemer med en enestående effekt.

IBSAs produkter er inspirert av naturen i den forstand at de er fremstilt til å tilpasse seg menneskekroppen: fysiologiske formuleringer inspirert av en fysiologisk modell som imiterer de menneskelige organers og systemers funksjoner så nøyaktig som mulig.

IBSAs vedvarende ønske om å utvikle de mest avanserte behandlingsløsningene er utgangspunktet for en kompleks prosess der kvalitet og innovasjon også ses som fremskritt i forhold til å ta hånd om menneskers helse, og er med på å gi mennesker livskvaliteten tilbake, så de får en positiv tilværelse med forventninger til fremtiden. Man kan si at IBSA gjennom sin forskning og utvikling søker å skape de beste mulige behandlingsløsningene som samtidig forbedrer behandlingsetterlevelsen.

En positiv sirkel som starter og slutter med pasientene, og tilbyr dem praktiske behandlingsløsninger som er enkle å ta, har en rask effekt og matcher deres viktigste og naturlige behov, noe som bidrar til en høyere livskvalitet.