Ansvar

Ansvar

Etisk og sosialt ansvar

For IBSA er selve kjernen i produksjonen av legemidler å ta hånd om menneskers helse og trivsel. Derfor er ansvar overfor den enkelte og miljøet viktige verdier på alle nivåer i selskapet.

IBSA bestreber seg på å drive virksomhet i harmoni med samfunnet rundt og å bli en stadig mer lydhør produsent som tar hensyn til miljøet og de sosiale og institusjonelle rammene i området der vi opererer.

Selskapets filosofi er basert på et grunnliggende prinsipp om at den velstanden som skapes i forbindelse med økonomisk aktivitet, bare gir mening hvis den deles. Dette er utgangspunktet for den sosiale funksjonen av IBSAs arbeid og det medfølgende etiske ansvaret overfor individet og miljøet.