Våre verdier

Ansvar

Den beste behandlingsløsningen for pasienter

For IBSA er produksjon av legemidler ensbetydende med å ivareta menneskers helse og velferd og er hvorfor ansvaret overfor enkeltpersoner og miljøet er sterkt forankrede verdier i alle nivåer i selskapet.

Selskapets filosofi har et underliggende, inspirerende nøkkelprinsipp som knyttes til at velstanden som dannes fra utviklingen av produktiv, økonomisk aktivitet kun gir fordeles hvis de deles: Det er slik IBSA anerkjenner den sosiale funksjonen i virksomheten og det medfølgende etiske ansvaret overfor enkeltpersoner og miljøet.

Det er i denne forbindelse at gruppen har utarbeidet sin første bærekraftsrapport i 2016, nettopp for å dele vår tilnærming til helse og utheve viktigheten av å forankre en stødig praksis for vern av sosiale og miljømessige forhold. Rapporten har innsamlet og beskrevet data om gruppens virksomhet og tilnærming til bærekraft for regnskapsåret 2015, med et tilbakeblikk over en treårsperiode for å oppnå et grundig innblikk. Rapporten for årene 2016-2017 er publisert i begynnelsen av 2019.