Fertilitet

Fertilitet

Fertilitet er nok det mest omdiskuterte emnet innenfor legemiddelvitenskapen siden infertilitet har vært et viktig vitenskapelig og sosialt fokusområde i hele menneskets historie, og problemer med å bli gravid har således alltid vært et alvorlig problem for par over hele verden. Det anslås at for 15 % av alle par i Europa og USA, 12,5 % i Kina og ca. 10 % i Midtøsten er det å få barn en alvorlig og kompleks kamp som utgjør en betydelig psykososial belastning.

IBSAs portefølje innenfor dette området inneholder innovative og kvalitative verktøy for kontrollert ovariehyperstimulering (COS) og lutealfasestøtte (LPS) innenfor ART-programmer (Artificial Reproductive Techniques).

IBSA har utviklet flere legemiddelpreparater som inneholder høyrensede gonadotropiner av human opprinnelse (HP-FSH, HP-hMG, HP-hCG) takket være en innovativ renseprosess som skaper en rekke naturlige isoformer og gir det høyeste renhetsnivået.

Takket være IBSAs teknologi er det nå skapt en ny formulering av progesteron til subkutan administrasjon som understøtter den luteale fasen i ART-programmer.

reproduction-main