Dermatologi

Dermatologi

Ved visse hudlidelser, f.eks. alvorlige sår og brannsår, spiller topiske legemidler med hyaluronsyre (HA), en naturlig polymer som også finnes i menneskekroppen, en viktig rolle i hudens arrhelingsprosess.

Innenfor dermatologi har IBSA utviklet en portefølje av produkter som inneholder høyrenset hyaluronsyre oppnådd via en sertifisert, patentert biofermenteringsprosess:

  • en kremformulering og medisinsk gasbind indisert til behandling av ikke-infiserte sår og brannsår, herunder sår av forskjellig opprinnelse og sår etter operasjon.
  • de samme legemiddelformene fås også som en synergistisk kombinasjon av HA og sølvsulfadiazin, et effektivt antibakterielt molekyl. Denne topiske kombinasjonen gir nye behandlingsmuligheter når det gjelder å redusere den bakterielle byrden i såroverflaten.

Serien av hyaluronprodukter kompletteres av en spray og en gelformulering som er indisert til forskjellige former for hudirritasjon (dvs. irritasjon i forbindelse med vind, sol, kulde, svette, barbering, estetiske behandlinger og tatoveringer).

Blant de mange hudlidelsene er psoriasis en svært vanlig sykdom som kan bli et reelt handikapp for mange mennesker siden den påvirker deres dagligliv og medfører alvorlige psykiske problemer (24 % av pasienter med psoriasis opplever depresjon). Dessuten har sykdommen et frustrerende mønster med midlertidig bedring og tilbakefall, der stress spiller en viktig rolle.

Lidelsen kan ikke helbredes, men med legemidler inneholdende kortikosteroider, f.eks. betametasonvalerat (BMV), kan man gi en fremragende symptombehandling. BMV har antiinflammatoriske, kløestillende og karsammentrekkende egenskaper som gjør det effektivt for symptomlindring ved psoriasis. Denne behandlingen gis ofte under okklusjon for å øke effekten.

Det nyutviklede innovative BMV-plasteret som nå er tilgjengelig i forskjellige land verden over, kombinerer effekten av BMV under okklusjon med den kontrollerte frisettingen av virkestoffet og en forbedret behandlingsetterlevelse.

IBSA dermatology dermatologia Betesil® ialuset®/ialugen® ialuset® Plus/ialugen® Plus ialuset® Gel ialuset® Spray