Luftveissykdom

Luftveissykdom

Luftveissykdommer ligger på andreplass etter kardiovaskulære sykdommer med hensyn til mortalitet, insidens og kostnader. Blant de hyppigste årsakene til død som følge av luftveislidelser i Europa finner vi pneumoni og kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Verden over lider flere hundre millioner mennesker hver dag av kroniske luftveisproblemer. I henhold til Verdens helseorganisasjons (WHO) globale beregninger lider 300 millioner mennesker av astma, 210 millioner mennesker har KOLS, mens millioner av andre lider av allergisk rhinitt og andre, ofte underdiagnostiserte, kroniske luftveislidelser.

Klimaforandringene vil sannsynligvis ha negative helsemessige virkninger. Disse resultatene er godt beskrevet av WHO. I Europa, så vel som andre steder, forventes dødsfall som følge av kroniske luftveis- og lungelidelser å øke i fremtiden.

Selv om emfysem (for store lunger) og astma ofte ikke kan helbredes, er forstøvede oppløsninger inneholdende hyaluronsyre  nyttige i behandlingen av de primære symptomene, og – brukt som adjuverende behandling – kan de redusere behovet for bronkodilatatorer. Sammen med andre mer spesifikke legemidler for hver av de angitte lidelsene er denne behandlingen effektiv mot forsnevring av både de øvre og nedre luftveiene og forbedrer ventilasjonen og luftstrømmen til og fra lungene. Samtidig er effekten av N-acetylcystein som et mykolytikum alminnelig kjent, og legemidler som inneholder dette virkestoffet, kan helbrede symptomer hos pasienter som lider av både akutt og kronisk bronkitt.

Rhinitt er en annen allergisk lidelse der forstøvet hyaluronsyre med fordel kan brukes sammen med andre legemidler, f.eks. antihistaminer og kortikosteroider. Diklofenac, en syklooksygenasehemmer som tilhører kategorien av ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID), foreskrives bredt som et antiinflammatorisk legemiddel til munnen og svelget.

IBSA tilbyr et komplett sortiment av mykolytika, f.eks. N-acetylcystein. Pipeline innenfor dette terapiområdet er nylig blitt tilføyd andre legemidler med hyaluronsyre for behandling av forskjellige luftveislidelser. Blant disse er en HA-oppløsning til aerosolbehandling indisert til gjenoppretting og vedlikehold av de fysiologiske forholdene i slimhinnene ved sykdom i de øvre og nedre luftveiene.

IBSA Solmucol preparation
IBSA respiratory respiratoria