CSR och STIFTELSER

CSR och STIFTELSER

IBSA:s stiftelser och samhällsansvar (CSR)

Alla som arbetar för IBSA bygger verksamheten tillsammans, med omsorg om och uppmärksamhet på människors behov – att ge var och en förutsättningar att göra det bästa av sin talang och motivation. Målet är en dialog över generationsgränserna som leder till ökad harmonisering och medvetenhet om både sin egen och andras yrkeskompetens.

IBSA:s syn på Corporate Social Responsibility handlar om att dela och att skapa ett inspirerande klimat som bidrar till högre livskvalitet både inom företaget och i dess omgivning.

CSR utvecklas främst på internationell nivå och sprids sedan genom sociala projekt och aktiviteter lokalt, anpassat efter vilka behov och önskemål som finns i de olika regionerna.

IBSA har tre STIFTELSER för att förverkliga detta:

  • IBSA-stiftelsen för vetenskaplig forskning – IBSA Foundation for Scientific Research: En internationell och icke-vinstdrivande organisation som startades i Lugano 2012 med syfte att främja forskning, sprida forskningskultur och utbilda unga studenter genom forum, workshops, stipendier och publikationer. Stiftelsen spelar en viktig roll i arbetet med att öka allmänhetens medvetenhet om hälso- och sjukvårdsfrågor, livskvalitet och vård i ett individperspektiv. www.ibsafoundation.org
  • IBSA-stiftelsen för barn – IBSA Foundation for Children: En organisation som främst skapades för att sköta daghemsverksamheten på IBSA för 30 barn mellan 4 månader och 4 år. Syftet var att erbjuda praktisk hjälp för IBSA-anställda och lokalbefolkningen i Lugano-området där IBSA:s huvudkontor ligger.
  • Stiftelsen för förvaltning av den sociala trygghetsfonden för anställda – Foundation for the management of the Social Security Fund for Personnel. Syftet med denna stiftelse är att förvalta tillgångarna i pensionsfonden för IBSA-anställda i Schweiz, på en högre nivå än vad som krävs enligt lag.