Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility

Våra projekt inom ramen för företagets sociala ansvar (Corporate Social Responsibility, CSR) baseras på att vi tar hand om människor och deras välbefinnande. De stärker vårt engagemang för att ge tillbaka värde till både människor – anställda, patienter och deras familjer – och de regioner och de samhällen vi verkar i.

IBSA har en stark tro på människor och deras potential och har åtagit sig att sätta individen i centrum av alla sina handlingar, relationer och projekt.

Det tillvägagångssätt som IBSA agerar utifrån handlar om att tillsammans bygga effektiva lösningar som på ett effektivt sätt uppfyller människors behov. Detta tillvägagångssätt skapar ny medvetenhet om och öppenhet för en större idé som handlar om att dela med sig och samarbete.

csr-main.jpg