Corporate Social Responsibility

Aktiviteter

Parole Fertili

Parole fertili

Parole Fertili – Fertila ord – är ett digitalt berättarprojekt som startades 2016 och som ägnas åt människor som delar med sig av sin upplevelser under resa mot att skaffa barn. Plattformen designades av Center for Digital Health Humanities med ett ovillkorligt bidrag från IBSA Italien.

Innan Parole Fertili fanns det bara två platser att tala om fertilitet på internet: antingen forumen, vars innehåll främst riktades till förfrågningar om hjälp och information eller webbplatser för specialister på assisterad fortplantning.

Parolefertili.it var någonting nytt eftersom det tillförde en helt annan berättelse på nätet: vad det faktiskt handlar om är en plattform på vilken människor – män, kvinnor och par – fritt kan dela med sig av sina upplevelser utan filter och till och med berätta om sina upplevelser anonymt. Resultatet var explosivt och befriande: mängder av starka och känslomässiga berättelser delades, några med ett lyckligt slut, andra med ett mindre lyckligt. Detta fick människor att känna sig som del av en gemenskap med föräldrar och aspirerande föräldrar, i vilken alla kände sig inkluderade i varje specifik personlig och emotionell situation.

Metaforen för projektet var givande: livsberättelserna och känslorna hos de människor som delar sina berättelser och uppmärksamheten och empatin från de läsare som symboliskt ”anammade” de publicerade berättelserna.

Återgäldande av gåvan
Genom att stödja publiceringen av "Parole Fertili. Viaggio alla ricerca di un figlio" (”Fertila ord. Resan mot att skaffa barn) IBSA ville ge något värdefullt tillbaka till alla de människor, män och kvinnor, som delat med sig av sina berättelser, i vetskap om att vägen till Medicinskt assisterad befruktning (Medically Assisted Procreation, MAP) kan hanteras på ett mer avslappnat och naturligt sätt, om det upplevs och delas med andra med empati. Projektet syftade också till att vara ett incitament för att främja medvetenheten bland de som arbetar i sektorn, i syfte att uppmuntra dem att agera och interagera med mer uppmärksamhet på de olika saker som är personligt känsliga för de par som genomgår detta.

Boken som publicerades av Mondadori Electa med ett ovillkorligt bidrag från IBSA Italien, består av mer än femtio berättelser som skapats för att dela med sig av det mest värdefulla: upplevelsen och kunskapen om att MAP inte är en lätt väg att gå och att den kan utlösa starka känslor och påverka hela livet för par som väljer den, även bortom kampen för att skaffa barn.

Casa dos Curumins

casa dos curumins

Casa dos Curumins Erbjuder hopp och drömmar för de barn och unga som lever i favelan Santa Terezinha,i förorterna till Sao Paolo, Brasilien. Stiftelsen grundades i Schweiz i oktober 2005 i syfte att arbeta med de volontärer i Santa Terezinha som hade tillhandahållit sociala tjänster i detta distrikt under många år.

Målet med initiativet är att erbjuda möjligheter och praktiska alternativ för de som förlorat allt hopp och alla drömmar, att ge dem möjlighet att studera, tillhandahålla välbehövlig mat, professionell utbildning, hälsovård för barn, unga och deras familjer, samt förmedla starka etiska värderingar.

I Bambini delle Fate

I bambini delle fate

Under flera år har IBSA Italien arbetat med det sociala företaget ”I Bambini delle Fate”, som tillhandahåller ekonomiskt stöd i projekt för social inkludering för familjer med barn och unga personer med autism eller andra funktionshinder.

Mer specifikt har företagets bidrag i Lodi-regionen gått till att stödja Stefano och Angela Danelli Onlus-stiftelse, vars mål är att öka skyddet av familjers psykofysiska välbefinnande, hjälpa föräldrar att erkänna och acceptera sitt barns funktionshinder, att skaffa verktyg och färdigheter för att bli mer effektiva i det vardagliga omhändertagandet av sitt barn och hantera negativa händelser. Genom denna stiftelse kan föräldrar också möta andra människor och skapa föreningar eller informella grupper för att stödja andra familjer och därigenom främja en god cirkel av socialt stöd.

Undersökningar

Företaget förespråkar medvetenhet kring ämnet föräldraskap genom att anlita prestigefyllda forskningsinstitut som CENSIS och GFK för att utföra undersökningar i Schweiz och Italien. Analyserna av resultaten från dessa undersökningar gör det möjligt att samla in data som ger allmänheten ett omfattande ramverk och specialister värdefull detaljerad information.