Corporate Social Responsibility

Stiftelser

IBSA-stiftelsen för vetenskaplig forskning

IBSA Foundation for scientific research

En internationell ideell organisation som startades i Lugano 2012 som främjar forskning, sprider en vetenskaplig kultur och utbildar unga studenter genom forum workshoppar, studiestöd och publikationer. Den spelar en viktig roll i allmänhetens växande medvetenhet om frågor kring hälsovård, livskvalitet och omsorg om individen.

ibsafoundation.org

IBSA-stiftelsen för barn

IBSA Foundation for children

Stiftelsens huvudsakliga syfte är att hantera IBSA Nido Primi Passi daghem för 30 barn mellan 4 månader och 4 år, som skapats för att erbjuda praktisk hjälp för IBSA-anställda och lokalbefolkningen i kantonen Ticino (Schweiz).

nidoprimipassi.ch

Stiftelse för hanteringen av den sociala säkerhetsfonden för personal (Social Security Fund for Personnel)

IBSA Foundation for occupational pension provision

Stiftelse för hanteringen av den sociala säkerhetsfonden för personal: grundades 1958, långt innan det var en laglig skyldighet. Dess syfte är att hantera pensionsfonderna för IBSA-anställda i Schweiz. Den sociala säkerhetstjänsten som erbjuds är överlägsen de som krävs för företags pensionsfonder enligt Schweizisk lag och garanterar anställda ekonomisk sinnesro under pensionen och i händelse av hälsoproblem.