Corporate Social Responsibility

Hållbarhet

IBSA sustainability report 2019

Ett av IBSA:s mål är att verka på ett ansvarsfullt sätt för att främja sociala framsteg, gradvis minska sin påverkan på miljön och skapa ett mer långsiktigt ekonomiskt välstånd, i övertygelsen om att företagets huvudsakliga syfte är att bidra till människors allmänna välbefinnande: strävan efter att uppnå detta mål är en integrerad del av IBSA:s värderingar och kultur.

För detta ändamål, i syfte att dela sin idé om hälsovård genom att betona antagandet av sunda metoder för att skydda människor och miljön, skapade koncernen sin första hållbarhetsrapport 2016, vilken samlar in och beskriver uppgifter om företagets prestation och strategi för att bli mer hållbart under räkenskapsåret 2015 och som även undersökte den senaste treårsperioden i syfte att presentera ett övergripande helhetsperspektiv.

År 2019 publicerar IBSA sin andra hållbarhetsrapport.