Våra värderingar

Innovation

Att utöka människans potential

I vårt innovationsarbete fokuserar vi på att förbättra livskvaliteten för patienter. Det sker genom forskning om och utveckling av nya behandlingar och modifiering av befintliga läkemedel till mer lättanvända former, till exempel flytande form eller gelkapslar.

Innovation är en utmaning för IBSA varje dag. Samtidigt är innovation det viktigaste för all vår verksamhet, och allt utgår från en banbrytande princip: att utveckla befintliga behandlingslösningar till mer avancerade vårdinstrument.

Målet är att ge nytt liv till forskningsområden som ofta förbises. Fokus ska ligga på att använda den senaste tekniken för att öka biotillgängligheten hos aktiva substanser i vanliga läkemedel och utveckla administreringssätt som är innovativa, mer funktionella och mer användbara i förhållande till verkliga behov, så att patienterna får en betydligt bättre livskvalitet.

Det här har varit en viktig drivkraft bakom expansionen av IBSA:s FoU-verksamhet, där vi fortsätter att ta fram innovativa produkter. Det innebär också att vår verksamhet genomsyras av ett etiskt ansvar så att vi ständigt vidareutvecklar vårt innovationskoncept och alltid strävar efter att vårda människan och utöka hennes potential.