Våra värderingar

Människan

I centrum för IBSA:s värderingar

IBSA Group fokuserar på människan: patienter och deras familjer, läkare, investerare och anställda. Det märks hos varje medarbetare – från forskare och utvecklare till säljteam och produktionsenheter.

 

Människan står i centrum för våra värderingar och vår viktigaste uppgift är att lindra människors smärta och obehag. IBSA ser människan bakom patienten. Vi fokuserar vår energi och våra arbetsinsatser till de områden där vi verkligen kan göra skillnad, och vi erbjuder lösningar av hög kvalitet för specifika fysiologiska, relationella och sociala behov.

Respekten för det unika hos varje individ är grunden för IBSA:s forskningsarbete. Vi vill erbjuda patienterna de bästa möjliga behandlingslösningarna – vilket kräver en djupgående förståelse för de fysiska och psykiska begränsningar som ett visst hälsotillstånd kan innebära. Den här förståelsen skaffar vi oss genom observationer och direkt dialog.

 

Vi är särskilt stolta över att våra medarbetare känner så starkt för IBSA-gruppens värderingar och vår mission: caring innovation. Genom goda samarbetsrelationer med läkare och den information vi får från patienter lägger vi grunden för den viktiga behandlingsdialogen.

Syftet med behandlingsdialogen är att förstå de fysiologiska kännetecknen för varje sjukdom, så att vi lättare kan skapa innovativa vårdlösningar. Dessutom ger den nya, positiva förutsättningar för det viktiga förtroendet mellan läkare och patienter – en viktig del i att erbjuda bästa möjliga vård.