Våra värderingar

Kvalitet

De bästa behandlingslösningarna för patienterna

Kvalitet för IBSA handlar om vad som är bäst för patienten. Därför satsar vi på hög tillverkningsstandard utan att någonsin glömma omsorgen om patientens hälsa. Vi utmärker oss genom att erbjuda oerhört effektiva och innovativa system för både läkare och patienter.

IBSA:s produkter hämtar inspiration från naturen, vilket betyder att de är utformade för att vara i harmoni med människans kropp: det handlar om fysiologiska sammansättningar med inspiration från en fysiologisk modell som efterliknar människans organ och funktioner så mycket som möjligt.

IBSA:s ständiga utveckling av behandlingslösningar i forskningens framkant är symbolisk för en komplex process där kvalitet och innovation är lika viktiga som framsteg inom vården av människors hälsa. Patienterna ska kunna återvända till sina vanliga liv, med aktiviteter och framtidsdrömmar. Genom sitt forsknings- och utvecklingsarbete söker IBSA efter de bästa behandlingsformerna för att förbättra patienternas följsamhet.

Hela processen är en positiv spiral som börjar och slutar med patienterna. De får tillgång till läkemedel som är enkla att använda och går snabbt att vänja sig vid och som passar väl in med patienternas materiella och fysiska behov. Det ger en allmänt högre livskvalitet.