Ansvar

Ansvar

Etik och samhällsansvar

För IBSA innebär tillverkning av läkemedel att bry sig om människors allmänna hälsa och välbefinnande. Därför är ansvarstagande mot såväl enskilda människor som miljön starkt förankrade värderingar på alla nivåer inom företaget.

IBSA arbetar med största möjliga respekt för vår omgivning och alla krafter som påverkar den. Vi har alltid full uppmärksamhet på tillverkningen och utvecklar vår industriella verksamhet i harmoni med miljön och de sociala och institutionella ramar som gäller där vi bedriver vår verksamhet.

Företagets filosofi inspireras av en grundprincip: välstånd som bygger på utveckling av en produktiv ekonomisk verksamhet har ett värde endast om det delas. Det är skälet till att IBSA:s strategi innefattar att se den sociala funktionen av verksamheten och att ta etiskt ansvar för både människor och miljö.