Våra värderingar

Ansvar

Den bästa formen av terapeutiska lösningar för patienter

För IBSA innebär tillverkning av mediciner att ta hand om människors allmänna hälsa och välbefinnande: det är därför värderingar som ansvar gentemot individen och miljön värderas högt på alla nivåer i företaget.

Företagets filosofi har en underliggande inspirerande nyckelprincip, enligt vilken de rikedomar som kommer från utvecklingen av en produktiv ekonomisk aktivitet endast är meningsfull om den delas. Det är genom detta speciella tillvägagångssätt som IBSA ser den sociala funktionen av deras arbete och det åtföljande etiska ansvaret gentemot individen och miljön.

För detta ändamål, i syfte att dela med sig av sin idé om hälsovård genom att understryka antagandet av sunda metoder för att skydda människor och miljö, skapade koncernen sin första hållbarhetsrapport 2016. Rapporten samlade in uppgifter om och beskrev företagets prestationer och strategi för att bli mer hållbart under räkenskapsåret 2015 och undersökte även den senaste treårsperioden i syfte att presentera ett övergripande helhetsperspektiv. Rapporten för år 2016–2017 har publicerats under början av 2019.