Endokrinologi

Endokrinologi

Finns endast i Danmark

Sköldkörteln är en av de mest studerade delarna av det endokrina systemet sedan flera decennier tillbaka, eftersom den har så många funktioner: den påverkar hjärtfrekvensen, kolesterolnivåerna, kroppsvikten, energinivåerna, muskelstyrkan, hudens status, synen, menstruationscykelns regelbundenhet, det psykiska tillståndet och en mängd andra tillstånd och sjukdomar.

Eftersom sköldkörtelhormonerna påverkar cellulära mekanismer bidrar de även till att reglera kroppens energianvändning och hur celler, vävnader och organ fungerar. För låg sköldkörtelaktivitet kan orsaka en mängd hälsoproblem, bland annat fetma, ledsmärtor, hjärtsjukdom och depression. Sjukdomar i sköldkörteln är kraftigt underdiagnostiserade och underbehandlade, i synnerhet i utvecklingsländer.

Hypotyreos är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna i hela världen. Den drabbar upp till 2 procent av världens befolkning och upp till 4–6 procent av västvärldens befolkning, och de flesta som drabbas behöver livslång ersättningsbehandling med sköldkörtelhormon. I de riktlinjer som nyligen publicerades av ATA (American Thyroid Association) konstaterar man att levotyroxin är det vanligaste behandlingsalternativet som ordineras vid hypotyreos.

IBSA har utvecklat och patenterat ett nytt, banbrytande tillverkningssystem inom ett område där utvecklingen har stått stilla under flera år.

IBSA:s läkemedel för ersättningsbehandling med sköldkörtelhormon finns i många olika styrkor och som flytande läkemedelsformer som utvecklats för bättre patientföljsamhet, bland annat mjuka gelkapslar och en oral lösning.

IBSA endocrinology endocrinologia Tirosint