Fertilitet

Fertilitet

Fertilitet är troligen det mest omdebatterade fältet inom den medicinska vetenskapen, eftersom infertilitet har varit ett stort vetenskapligt och socialt problem under mänsklighetens historia och bristande fruktsamhet alltid har varit ett svårt problem för par över hela världen. Man räknar med att 15 procent av alla par i Europa och USA, 12,5 procent av paren i Kina och omkring 10 procent av paren i Mellanöstern har stora problem med att skaffa barn, vilket kan bli en tung psykologisk börda.

IBSA:s portfölj på området innehåller innovativa, kvalitativa verktyg för kontrollerad ovariehyperstimulering (COS) och lutealfasstöd (LPS) inom program för assisterad befruktning (ART/IVF).

Tack vare en innovativ reningsprocess har IBSA kunnat utveckla flera läkemedel med högrenade gonadotrofiner av humant ursprung (HP-FSH, HP-hMG, HP-hCG) i ett urval av isoformer som är inspirerade av naturen och har högsta möjliga renhetsnivå.

Tack vare IBSA:s teknik finns nu progesteron tillgängligt i en ny läkemedelsform för subkutan administrering under lutealfasen i program för assisterad befruktning.

 

reproduction-main