Dermatologi

Dermatologi

Vid vissa hudskador, till exempel svåra sår och brännskador, är lokala läkemedel med hyaluronsyra (HA) en viktig hjälp vid ärrbildningen. HA är en naturlig biopolymer som även finns naturligt i kroppen.

Inom det dermatologiska området har IBSA utvecklat ett sortiment av produkter med högren hyaluronsyra som framställts genom en certifierad, patenterad biofermenteringsprocess:

  • En kräm och en medicinsk gasvävskompress för behandling av icke-infekterade sår och brännsår, bland annat postoperativa sår.
  • Samma läkemedelsformer finns även tillgängliga som en synergistisk kombination av HA och silversulfadiazin, en effektiv antibakteriell förening. Den här kombinationen är avsedd för lokalt bruk och ger nya behandlingsmöjligheter för att minska bakteriebördan i ytliga sår.

I sortimentet med hyaluronsyraprodukter finns också en sprej och en gel som är avsedda för olika typer av hudirritation (t.ex. på grund av vind, sol, kyla, svett, rakning, estetiska behandlingar eller tatueringar).

Psoriasis är ett av många medicinska tillstånd som drabbar huden, och det är ett av de vanligaste. För många kan sjukdomen ge påtagliga funktionsnedsättningar, påverka deras dagliga liv och leda till svåra psykiska besvär (24 procent av patienterna med svår psoriasis drabbas också av depression). Dessutom har sjukdomen ett besvärligt förlopp med skov och återhämtningsperioder, och stress är en viktig faktor.

Det finns inget botemedel, men läkemedel med kortikosteroider, bland annat betametason Valerate (BMV), kan ge mycket bra symtomlindring. BMV har antiinflammatorisk och kärlsammandragande verkan och lindrar klåda, vilket effektivt lindrar symtomen på psoriasis. Behandlingen utförs ofta under ocklusion för att den ska bli mer effektiv.

I det nya, innovativa BMV-plåstret som nu finns tillgängligt i ett antal länder över hela världen tillförs BMV under ocklusion så att den aktiva substansen frisätts på ett kontrollerat sätt. Det ger bättre behandlingsföljsamhet.

IBSA dermatology dermatologia Betesil® ialuset®/ialugen® ialuset® Plus/ialugen® Plus ialuset® Gel ialuset® Spray