Skelett och leder

Skelett och leder

Reumatiska sjukdomar är smärtsamma tillstånd, med inflammation, svullnad och smärta i leder eller muskler.

Olika orsaker – som ålder, skador och trauma, övervikt, ärftlighet, överansträngning eller för lite fysisk aktivitet – kan göra att leder och tillhörande strukturer som benvävnad, ligament och brosk drabbas av olika degenerativa sjukdomar som påverkar vardagslivet negativt.

Den vanligaste av dessa sjukdomar är osteoartrit (OA), som i dag är en av de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättning i världen. Inom EU finns ungefär 40 miljoner människor som drabbats av måttlig till svår funktionsnedsättning på grund av osteoartrit.
Sjukdomen gör att det skyddande brosket nöts bort så att skelettbenen exponeras och gnids mot varandra. Det leder till en allmän nedbrytning av leden och ger smärtor och stelhet såväl vid för mycket som för lite fysisk aktivitet.
Knän, höfter, händer och ryggrad är de leder som oftast drabbas.

IBSA har följande produkter för behandling av ledsjukdomar:

  • IBSA:s ledande produkt för osteoatrit är ett oralt läkemedel med högrent kondroitinsulfat av läkemedelskvalitet som är effektivt mot smärta och funktionsnedsättningar som orsakas av osteoartrit. Dessutom fördröjer läkemedlet utvecklingen av strukturskador på ledvävnad och brosk.
  • Ett sortiment av medicintekniska produkter:  en fysiologisk lösning av högrenad hyaluronsyra i en lättanvänd spruta för intraartikulär injektion som erbjuds i olika volymer och koncentrationer. De här produkterna är avsedda att användas mot smärta eller nedsatt rörlighet som beror på degenerativa processer, posttraumatiska sjukdomar och ledförändringar. Hyaluronsyra kan öka synovialvätskans viskositet, och HA-injektioner är effektiva mot ledbesvär som beror på osteoartrit (knä, höft, småleder i händerna) eller vid andra sjukdomar i senorna. Sortimentet har under de senaste åren utökats med en ny, innovativ produkt med en lösning med hybridkomplex av hyaluronsyra som IBSA framställer med en patenterad uppvärmningsprocess.
IBSA rheumatology reumatologia