Andningssystemet

Andningssystemet

Sjukdomar i andningssystemet kommer på andra plats efter hjärt-kärlsjukdomar när det gäller dödlighet, incidens och kostnader. Bland de allra vanligaste dödsorsakerna i den här kategorin finns lunginflammation och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Över hela världen lider hundratals miljoner människor dagligen av kroniska sjukdomar i andningsvägarna. Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att 300 miljoner människor har astma, 210 miljoner har KOL och ytterligare miljontals människor har allergisk rinit och andra, ofta underdiagnostiserade sjukdomar i andningsvägarna.

Klimatförändringen kommer förmodligen mest att ge negativa hälsoeffekter, enligt WHO:s rapporter. Kroniska sjukdomar i andningsvägar och lungor kommer att bli vanligare i framtiden, såväl i Europa som i resten av världen.

Även om emfysem och astma normalt inte går att bota kan nebuliserade lösningar som innehåller hyaluronsyra användas för att lindra de viktigaste symtomen, och som tilläggsbehandling  kan de minska behovet av luftrörsvidgande medel. I kombination med andra, mer specifika läkemedel för respektive sjukdom kan den här behandlingen motverka besvär i både övre och nedre andningsvägarna genom att främja ventilationen och luftflödet till och från lungorna. Å andra sidan har läkemedlet N-acetylcystein en välkänd slemlösande verkan, och det kan lindra symtomen på både akut och kronisk bronkit.

Rinit är ett annat tillstånd där användning av nebuliserad hyaluronsyra kan lindra, tillsammans med läkemedel som antihistaminer och kortikosteroider som används av allergiker. Diklofenak är en cyklooxygenashämmare som tillhör kategorin icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), och det ordineras ofta som antiinflammatoriskt läkemedel för mun och hals.

IBSA erbjuder ett komplett sortiment av slemlösande preparat, bland annat N-acetylcystein. Nyligen har utvecklingsprodukterna inom detta terapiområde utökats med andra produkter med hyaluronsyra mot olika sjukdomar i andningsvägarna. Ett exempel är en HA-lösning för aerosolbehandling som är indicerad för återställning och underhållsbehandling av fysiologiska slemhinnebesvär vid sjukdomar i övre och nedre andningsvägarna.

IBSA Solmucol preparation
IBSA respiratory respiratoria