¨¨

IBSA Nordic

IBSA ER ET PRIVATEID LEGEMIDDELSELSKAP MED HOVEDKONTOR I LUGANO I SVEITS.

Selskapet har global tilstedeværelse via sine lokale datterselskaper og strategiske partnerskap. IBSAs globale nettverk består i dag av over 90 markeder på 5 kontinenter.
IBSA streber etter å utvikle de beste mulige legemidlene, slik at vi skiller oss ut som en produsent av legemidler med en dokumentert og uovertruffen effekt. IBSA har et sterkt ønske om å forbedre livskvaliteten for sine pasienter og forhindre og forebygge sykdommer med innovative produkter.
IBSA produserer alle sine legemidler og produkter selv under godkjente GMP-forhold. Alle faser i produksjonen kontrolleres ved hjelp av vertikale, integrerte prosesser.