¨¨
Våre søyler

Person

Personer og omsorg: vårt konsept for humanisering

Vår visjon består i en tilnærming som går lenger enn legemidlet og lenger enn sykdommen: Hos IBSA tror vi på en ny omsorgspreget humanisme, muliggjort av fusjonen av teknologi, vitenskap og kultur.

På IBSA betyr en pasientsentrert tilnærming å forbedre personen og omsorgen, med sikte på humanisering av omsorg, vie full oppmerksomhet mot pasienten, respondere konkret på individets behov og krav for å styrke personen utover sykdommen.

Vi tror at omsorg er basert på evnen til å forhindre sykdom samt evnen til å forbedre effektiviteten av behandling, også gjennom å stimulere kreativiteten som en individuell og grupperessurs.