¨¨
Våre søyler

Kvalitet

Kvalitet først - alltid

Å forenkle eksisterende behandlingsløsninger ved å utvikle innovative formuleringer og leveringssystemer som tilfredsstiller pasientens reelle behov, er syntesen av en kompleks prosess som gjør kvalitet til en fellesnevner for alle virksomhetens aktiviteter, uten å miste av syne den generelle helsen og velværen for mennesker.

Vi streber etter å utvikle produktive aktiviteter ved å basere vårt arbeid på ansvar, som er evnen til å omdanne omsorg og generere inntekter samtidig som vi respekterer miljøet og den institusjonelle rammen i samfunnet vi lever i.

For å garantere sikkerheten til produktene våre og at de overholder lover og forskrifter vedrørende kvalitet, miljø og helse, utfører vi regelmessige revisjoner av våre leverandører og kontinuerlige interne revisjoner, og våre produksjonssteder inspiseres av de nasjonale reguleringsmyndighetene i landene vi eksportere produktene våre.