¨¨
Våre søyler

Aktiviteter

Partnerskap med Banco Farmaceutico legemiddelbank

IBSA Activities: Banco Farmaceutico

IBSA samarbeidet første gang med Banco Farmaceutico legemiddelbank i 2013 som et pro-bono-initiativ for å styrke ideen om å gi, som en viktig del av vår visjon om bærekraftig og inkluderende utvikling. 
I løpet av seks år donerte IBSA Farmaceutici til sammen 247 tusen legemiddelpakker, inkludert distribusjon, i 2018, av 6000 pakker til operasjonssaler bemannet av italienske væpnede styrker som betjener vanskeligstilte befolkninger i utlandet. 

Partnerskapet har vokst fra år til år til å omfatte andre aktiviteter, inkludert publiseringen av Health Poverty Report fra 2016. 
Denne rapporten gir en analyse som er spesielt nyttig for å forstå og forhindre fenomenene knyttet til vanskeligheter med å få tilgang til helsetjenester i Italia.
Støtten som IBSA gir til legemiddelbanken og teamet som jobbet med rapporten, er helt i samsvar med programmet for samfunnsansvar som ble implementert av selskapet siden starten. Omsorg for mennesker og deres velferd er et felles grunnlag for alle våre samfunnsansvarsprosjekter. 

Finn ut mer på: https://www.bancofarmaceutico.org/


 

Casa Dos Curumins

IBSA Activities: Casa dos Curumins

Foreningen ble stiftet i 2005 som et prosjekt for langdistanseadopsjon. I tillegg til å ha bidratt til etableringen, fortsetter IBSA å sponse og utvikle prosjektet. Gjennom barnehage og musikkskole oppfyller Casa Dos Curumins drømmene og ambisjonene til over 400 barn og ungdommer i alle aldre som bor i slumbyene Pedreira i de sørlige forstedene til Sao Paulo i Brasil. Målet med prosjektet er å gi ungdommer et konkret alternativ til sult, vold og menneskelig fornedrelse som omgir dem, ved å støtte dem til de fullfører sin yrkesopplæring og finner en jobb. Det oppnår sosial inkludering av gravide barn og ungdom, ved å fremme menneskelige verdier, en kunstnerisk, kulturell og miljømessig utdannelse, idrettsaktiviteter og profesjonell opplæring, for å skape velbalanserte, kjærlige og lykkelige mennesker, som lever i harmoni med andre og miljøet, og er i besittelse av både faglige og faglige ferdigheter.

http://www.casadoscurumins.org
 


 

I Bambini delle Fate

IBSA Activities: I Bambini delle Fate

De mange partnerskapene og prosjektene som IBSA har utviklet i samfunnet opp gjennom årene inkluderer også I Bambini delle Fate, en sosial virksomhet som yter økonomisk støtte og tiltak for familier med barn og tenåringer med autismeforstyrrelser og andre funksjonshemminger. 
Som en del av partnerskapet med I Bambini delle Fate  som IBSA startet i 2014, gir selskapet støtte til "Aiuta ad aiutare la Fondazione Danelli"-prosjektet som organiseres i Lodi-regionene.
Målet er å bistå stiftelsen i arbeidet med å hjelpe foreldre til å bli kjent med og akseptere funksjonshemming, å gi dem mulighet til en mer effektiv behandling av barna sine og å beskytte familiens mentale og fysiske velvære. De ulike inkluderingsordningene den organiserer, gjør det mulig for foreldrene å møte og bli kjent med mennesker som de kan danne støttegrupper eller nettverk med for å hjelpe andre familier, som en del av en god sirkel av sosial støtte.

https://www.ibambinidellefate.it/


 

Nytt IBSA-partnerskap med Business and Professional Women Ticino lansert i 2020

IBSA Activities: BPW Ticino

Som en del av sitt engasjement for å dele noen av de bærekraftige utviklingsmålene i FNs agenda for 2030, og særlig når det gjelder likestilling, har IBSA besluttet å inngå samarbeid med og støtte Business and Professional Women Ticino. Formålet med denne foreningen er å arbeide for interessene til yrkesaktive kvinner, og den tilhører, gjennom BPW Sveits BPW International, verdens største kvinnenettverk (med 30 000 medlemmer).
Partnerskapet med BPW Ticino har sitt opphav i flere felles verdier: IBSA har alltid vært forpliktet til lik lønn og karrieremulighet, noe som fremgår av at 43 % av ledere og avdelingsledere er kvinner.  BPW Ticino ble grunnlagt i 1983 og består for tiden av 70 medlemmer: forretningskvinner, selvstendig næringsdrivende og ansatte fra forskjellige yrkesbakgrunner i alle aldre og fra forskjellige nasjonaliteter.
BPW formål medfører en rekke aktiviteter og arrangementer angående blant annet opplæring, veiledning, nettverksbygging. Ett av foreningens hovedfokus er likelønn mellom menn og kvinner, sammen med andre prosjekter, for eksempel: Ticino Empowerment, Women on Boards, Equality Means Business, Mentoring and Equal Pay Day.
BPW Sveits har 2300 medlemmer i hele landet, i alle de forskjellige språkregionene i landet, som inntar en aktiv rolle i profesjonelle, kulturelle, samfunnsmessige og sosiale aktiviteter. Medlemmene deltar i aktiviteter som fremmes gjennom lokale, nasjonale og internasjonale nettverk, som besluttende partnerskap innen økonomi, samfunn og politikk, veiledning og videreutvikling av faglige utviklingsordninger, og partnerskap med europeiske og internasjonale institusjoner som FN og Europarådet.
BPW International, som i likhet med BPW Sveits er inspirert av verdier av personlig ansvar, uavhengighet og selvbestemmelse, fungerer også som rådgiver for FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC) og som observatør i forskjellige andre FN-organisasjoner.

Finn ut mer på:
https://www.bpw-ticino.ch/home


 

Inkluderingsprosjekt for fotballag for funksjonshemmede

IBSA Activities: Avventuno

Fotball er en svært populær sport, men hva er funksjonshemmedes muligheter til å utøve denne sporten? Calcio eii – Fotballfølelser, integrering og inkludering - er initiativet som ble lansert i Ticino for unge og voksne med funksjonshemminger.
IBSA har gått sammen med Progetto Avventuno (AVV21) og FCL Special Needs om å skape et CSR-partnerskap for å støtte unge idrettsutøvere med funksjonshemminger for å gi dem unike opplevelser gjennom fotballspilling og andre parallelle aktiviteter. Dette viktige prosjektet drives av Boris Angelucci, UEFA B+-trener, tidligere FC Lugano-spiller og medlem av Ticinos fotballforbund. Angelucci trener også FCL Special Needs-klubben.
Prosjektet, som ble lansert i august 2019, under den internasjonale Football Is More-turneringen, hvor også det frste "European Special Needs Cup" ble avholdt oppfordret Progetto Avventuno til å samarbeide med andre lokale foreninger for å sette sammen et lag av voksne spillere med nedsatt funksjonsevne som er i stand til å konkurrere med andre viktige Special Needs-lag, som Manchester, Milan, Liverpool og Paris Saint Germain.
FCL Special Needs-fotballaget skal fremme inkludering og like muligheter for funksjonshemmede ungdommer over 16 år ved å organisere regelmessige treningsøkter, vennskapskamper og turneringer, som involverer kamper mot andre lag for funksjonshemmede og inkluderende arrangementer mot vanlige lag. Laget bærer FC Lugano-trøyen for å fremme større bevissthet og oppmerksomhet i lokalsamfunnet.
Når det gjelder barn opp til 16 år, fremmer organisasjonen inkludering ved å gi støtte til å introdusere ungdommer til eksisterende lag og gir lagene og trenerne råd og kunnskap som kreves for en effektiv inkludering av disse unge spillerne.

Finn ut mer på:
https://www.avventuno.org/