¨¨
Våre søyler

Fundamenter

IBSA Foundation for scientific research

IBSA Foundation for scientific research

IBSA Foundation for scientific research "produserer" kultur ved å revolusjonere begrepet helsevesen gjennom å spre vitenskapelig informasjon og utvikle studieprosjekter som fremmer et samspill mellom humanistisk og vitenskapelig kunnskap. Hovedmålet er å støtte samfunnene der stiftelsen opererer, særlig å hjelpe unge studenter og forskere. For å nå dette målet fremmer IBSA Foundation fora på høyt nivå der internasjonalt anerkjente forskere kan diskutere med de nye generasjonene forskere, finansierer stipendprogrammer innen flere felt med grunnleggende og klinisk forskning. Stiftelsen arbeider for formidling av vitenskapelig kultur gjennom ny formidling og innovative kommunikasjonsmodeller som kan åpne og utvide dialogen mellom mennesker.

ibsafoundation.org

IBSAS stiftekse for barn

IBSA Foundation for children

Stiftelsen forvalter  IBSA Primi Passi-barnehagen for 30 barn fra 4 måneder til 4 år som ble opprettet som en håndgripelig respons på behovene til både ansatte som jobber på IBSAs anlegg i Ticino (Sveits) og lokalbefolkningen.

nidoprimipassi.ch

IBSAs stiftelse for ansattes pensjonsfond

IBSA Foundation for occupational pension provision

Stiftelsen ble opprettet i 1958 for å forvalte eiendelene til pensjonsfondet for ansatte som jobber for IBSA i Sveits. Ordningen som tilbys er mer fordelaktig enn selskapets pensjonsfond, ettersom den i henhold til loven er forpliktet til å gi og garantere de ansatte trygghet under pensjonstiden eller ved helserelaterte problemer.